HÓSEÁS KÖNYVE

8. fejezet

A szövetségszegés következményei

1 Kürtöt a szádhoz! Sasként tör az ellenség az Úr házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak. 5Móz 28,49

2 Akkor majd így kiált hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged!

3 Elvetette Izráel a jót, hát ellenség üldözi majd!

4 Királyt választottak, de nélkülem, és olyan vezért, akihez nincs közöm. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra. 2Kir 15,10.14.22.30

5 Félredobom borjúdat, Samária! Haragra gyulladtam miatta, nem maradhat ez soká büntetés nélkül! 2Móz 32,20; 1Kir 12,28; Hós 10,5

6 Izráelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony, ízzé-porrá törik Samária borjúja! Mik 1,7

7 Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. Péld 22,8

8 Elpusztítják Izráelt! Olyan lett a népek között, mint egy ócska holmi, ami senkinek sem kell.

9 Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim pénzen vásárolt szeretőket. Hós 5,13

10 Ha pénzt fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Még egy kis idő, és vállukon érzik majd a fejedelmek királyának terhét.

11 Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt a bűnbe.

12 Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk.

13 Szeretik a véresáldozatot, mert ha bemutatják, ők maguk ehetik a húst. De nem is fogadja tőlük kedvesen az Úr! Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba. 5Móz 28,68; Hós 9,3.6; Ám 4,4-5; 5,22

14 Izráel elfelejtette alkotóját, és palotákat épített, Júda pedig számos erődített várost. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit. Jer 17,27; Ám 2,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában