HÓSEÁS KÖNYVE

6. fejezetA nép bűnbánata csak múló hangulat

1 „Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 5Móz 32,39 ; Jób 5,18 ; Hós 5,14

2 Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 1Sám 2,6 ; Ézs 26,19

3 Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.”

4 Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Hós 13,3

5 Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. Jer 23,29 ; Zsid 4,12

6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat. 1Sám 15,22 ; Péld 21,3 ; Mik 6,8 ; Mt 9,13 ; 12,7

Papok és vezetők bűnei

7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. Józs 3,16

8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9 A papok társasága olyan, mint a lesben álló rablóbanda: embereket gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.

10 Szörnyűségeket láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel. Hós 5,3

11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.