HÓSEÁS KÖNYVE

11. fejezet

Isten hűséges szeretete

1 Még gyermek volt Izráel, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. 2Móz 4,22; 5Móz 7,8; Mt 2,15

2 Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem: a Baaloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. 2Krón 28,2-3; 33,3

3 Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem ismerték fel, hogy én viselem gondjukat. 5Móz 1,31

4 Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét: jóságosan enni adtam nekik. Ézs 45,4

5 Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Hós 8,13; 9,3

6 Fegyver pusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt.

7 Népem megrögzötten elfordul tőlem. Hívják őt a Felségeshez, de senki sem mozdul.

8 Hogyan adnálak oda, Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki, Izráel? Hogyan adnálak oda, mint Admát, hogyan bánnék veled úgy, mint Cebójimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. 5Móz 29,22; Jer 31,20

9 Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, hogyan is törnék a vesztetekre? 4Móz 23,19; Ézs 55,8; JSir 3,31-33; Hós 14,5

10 Az Urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Ézs 5,29-30; 31,4; Jer 25,30; Ám 1,2

11 Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszírok földjéről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba – így szól az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában