HÓSEÁS KÖNYVE

1. fejezet

Hóseás házasságkötése és gyermekei

1 Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beérí fiához szólt Uzzijjának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében. 2Kir 14,23; Ézs 1,1; Ám 1,1

2 Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. 5Móz 23,18; Hós 3,1

3 Ő elment, és elvette Gómert, Diblajim leányát; az teherbe esett, és fiút szült neki.

4 Akkor ezt mondta neki az Úr: Nevezd el Jezréelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt, és véget vetek Izráel háza királyságának. 2Kir 10,1-14

5 Azon a napon összetöröm Izráel íját Jezréel síkságán.

6 Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr: Nevezd őt így: „Nincs irgalom.” Mert nem leszek többé irgalmas Izráel házához, és nem bocsátok meg nekik.

7 Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. 1Sám 17,47; Zsolt 20,8; Zak 4,6

8 Miután elválasztotta „Nincs irgalom” nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült.

9 Az Úr pedig ezt mondta: Nevezd őt így: „Nem népem.” Mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek. Hós 2,25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában