EZÉKIEL KÖNYVE

48. fejezet

Az új ország felosztása

1 Így következnek a törzsek név szerint: az északi határszéltől kiindulva, amely a Hetlónba vezető út mentén halad Hamát felé Hacar-Énánig úgy, hogy Damaszkusz területe észak felé esik, Hamát mellett; a keleti oldaltól a nyugati oldalig Dáné lesz egy rész.

2 Dán területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áséré lesz egy rész.

3 Ásér területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Naftálié lesz egy rész.

4 Naftáli területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Manasséé lesz egy rész.

5 Manassé területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Efraimé lesz egy rész.

6 Efraim területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Rúbené lesz egy rész.

7 Rúben területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Júdáé lesz egy rész.

8 Júda területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig lesz a felajánlott terület: szélessége huszonötezer könyök, hosszúsága pedig annyi, mint egy-egy birtokrészé a keleti oldaltól a nyugati oldalig. Ennek a közepén lesz a szentély. Ez 45,1-8

9 Az a felajánlott terület, amelyet az Úrnak felajánlotok, huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles lesz.

10 A felajánlott szent terület így oszlik meg: a papoké északon huszonötezer könyök hosszú, nyugaton tízezer könyök széles, keleten tízezer könyök széles, délen huszonötezer könyök hosszú. Ennek a közepén lesz az Úr szentélye.

11 Ez a Cádók leszármazottai közül fölszentelt papoké lesz, akik előttem végezték tennivalójukat, és nem tévelyegtek, mint a léviták, amikor tévelygett Izráel. Ez 40,46

12 Övék lesz ez, mint az országból felajánlott igen szent terület, a léviták területe mellett.

13 A lévitáké lesz a papok területe mentén egy huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles rész. Az egésznek a hosszúsága tehát huszonötezer könyök, szélessége pedig húszezer könyök.

14 Nem szabad ebből semmit sem eladniuk, sem elcserélniük, és nem szállhat át másra, mert ez az ország legjava, az Úr szent tulajdona. 3Móz 25,23

15 Az az ötezer könyöknyi terület, amely a huszonötezer könyök szélességből még fennmaradt, a város közönséges területe lesz, lakóhelyül és legelőül. Ennek a közepén lesz a város.

16 Ezek a méretei: az északi oldala négyezer-ötszáz, a déli oldala négyezer-ötszáz, a keleti oldala négyezer-ötszáz és a nyugati oldala is négyezer-ötszáz könyök. Jel 21,16-17

17 A város legelője észak felé kétszázötven, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven és nyugat felé is kétszázötven könyök lesz.

18 Ami megmarad a felajánlott szent terület hosszúságából – keletre tízezer könyök, nyugatra tízezer könyök –, az ott lesz a felajánlott szent terület mellett, termése pedig legyen a városban dolgozó emberek kenyere.

19 Ami pedig a városban dolgozó embereket illeti, Izráel minden törzséből fognak ott dolgozni.

20 A felajánlott terület összesen huszonötezerszer huszonötezer könyök. Ez a négyzet, amelyhez hozzátartozik a város birtoka is, legyen a felajánlott szent terület!

21 A fennmaradó rész a fejedelemé: a felajánlott szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán, a huszonötezer könyöknyi területtől a keleti határig és nyugat felé a huszonötezer könyöknyi területtől a nyugati határig, a törzseknek kiosztott birtokrészek közé eső terület lesz a fejedelemé. Ennek a közepén lesz a felajánlott szent terület és a szent templom. Ez 45,7

22 A léviták birtoka és a város birtoka a fejedelem birtokai közé, a fejedelem birtoka pedig Júda területe és Benjámin területe közé esik.

23 A többi törzs területe így következik: a keleti oldaltól a nyugati oldalig Benjáminé lesz egy rész.

24 Benjámin területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Simeoné lesz egy rész.

25 Simeon területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Issakáré lesz egy rész.

26 Issakár területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Zebuloné lesz egy rész.

27 Zebulon területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Gádé lesz egy rész.

28 Gád területe mellett a dél felé eső oldalon a határ Támártól a Kádés melletti Meríbá vizéig húzódik, azután a Nagy-tenger patakja mellett. Ez 47,19

29 Ezt a földet kell örökségként sorsvetéssel felosztani, és így részesednek belőle Izráel törzsei – így szól az én Uram, az Úr.

Az új Jeruzsálem

30 Ezek lesznek a város kijáratai, a négyezer-ötszáz könyök hosszú északi oldalon kezdve.

31 A város kapui Izráel törzseiről kapják a nevüket. Három kapu van északon: Rúbené egy kapu, Júdáé egy kapu és Lévié egy kapu. Jel 21,12-13

32 Négyezer-ötszáz könyök hosszú a keleti oldal, és három kapu van rajta: Józsefé egy kapu, Benjáminé egy kapu és Dáné egy kapu.

33 Négyezer-ötszáz könyök hosszú a déli oldal, és három kapu van rajta: Simeoné egy kapu, Issakáré egy kapu és Zebuloné egy kapu.

34 Négyezer-ötszáz könyök hosszú a nyugati oldal, és három kapu van rajta: Gádé egy kapu, Áséré egy kapu és Naftálié egy kapu.

35 A város kerülete tizennyolcezer könyök. A város neve pedig ez lesz: Ott van az Úr! Ézs 60,14; Ez 43,7; Jel 3,12; 21,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában