ÁMÓSZ KÖNYVE

5. fejezet

A próféta elsiratja Izráelt

1 Halljátok meg ezt az igét! Siratóéneket mondok rólatok, Izráel háza!

2 Elesett, nem kel fel többé Izráel szüze! Ott hever a földjén, nincs, ki fölemelje.

3 Ezt mondja az én Uram, az Úr: Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak százan maradnak meg; ha százan vonulnak ki, csak tízen maradnak meg Izráel házából.

4 Ezt mondja az Úr Izráel házának: Engem keressetek, akkor életben maradtok! Jer 29,13

5 Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beérsebába se menjetek! Mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Hós 4,15; Ám 4,4

6 Az Urat keressétek, és életben maradtok! Különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti olthatatlanul Bétel miatt.

7 Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Ézs 5,20; Ám 6,12

8 Aki a Fiastyúkot alkotta meg a Kaszáscsillagot, aki a homályt reggelre változtatja, és sötét éjszakává a nappalt, aki szól a tenger vizének, és kiönti azt a szárazföldre, annak neve: az Úr. Jób 38,31; Ám 4,13; 9,5-6

9 Pusztulással sújtja az erőseket, és pusztulást hoz az erődökre.

Ítélet a társadalmi igazságtalanság miatt

10 Gyűlölik azt, aki megfeddi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Ézs 29,21; Gal 4,16

11 Ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle. Ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. 5Móz 28,39; Zof 1,13

12 Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és vétkeitek mily nagyok: sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. 2Móz 23,6; Ám 4,1

13 Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez! Ef 5,16

14 A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok. Zof 2,3

15 Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a Seregek Istene. Zsolt 34,15; Róm 12,9

16 Ezért így szól az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halottsiratókat jajveszékelni.

17 Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek – mondja az Úr.

18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos! Jóel 2,11

19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó.

20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

A lélektelen istentisztelet hiábavaló

21 Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom! Ézs 1,11-15

22 Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hizlalt állatokból adtok! Mik 6,6-7

23 Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését!

24 Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!

25 Véresáldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában negyven éven át, Izráel háza, Jer 7,22-23; ApCsel 7,42-43

26 hogy közben királyotokat, Szikkútot hordoztátok, és Kijjúnt, csillagistenetek képmását, amelyeket ti készítettetek?!

27 Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra – mondja az Úr, akinek Seregek Istene a neve.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában