ÁMÓSZ KÖNYVE

1. fejezetFenyegető próféciák Izráel szomszédai ellen

1 Ámósz beszédei, aki a tekóai pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izráelről Uzzijjának, Júda királyának és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében, két évvel a földrengés előtt. 2Kir 14,23-29 ; 15,1 ; Ám 7,14 ; Zak 14,5

2 Ezt mondta: Felharsan az Úr hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből; gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszárad a Karmel teteje. Jer 25,30 ; Jóel 4,16

3 Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Damaszkusznak, mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot. Ézs 17,1-3

4 Ezért tüzet bocsátok Hazáél házára, és az megemészti Ben-Hadad palotáit.

5 Letöröm Damaszkusz zárait, kiirtom az Áven-völgyből az uralkodót és Bét-Édenből a fejedelmet. Fogságba megy az arám nép Kírbe – mondja az Úr. 2Kir 16,9

6 Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Gázának, mert a foglyokat mind elhurcolták, és kiszolgáltatták Edómnak. 2Krón 21,16-17 ; 28,17-18 ; Jer 47,1

7 Ezért tüzet bocsátok Gáza várfalára, és az megemészti palotáit.

8 Kiirtom Asdódból az uralkodót és Askelónból a fejedelmet. Azután Ekrón ellen fordulok, elpusztul a filiszteusok maradéka is – mondja az én Uram, az Úr.

9 Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Tírusznak, mert a foglyokat mind kiszolgáltatták Edómnak, nem törődtek a testvéri szövetséggel. 1Kir 5,26 ; Ézs 23 ; Jóel 4,4

10 Ezért tüzet bocsátok Tírusz várfalára, és az megemészti palotáit.

11 Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Edómnak, mert fegyverrel üldözte testvérét, nem ismert irgalmat, szüntelen tombolt haragja, nem engedte dühét csillapodni. 5Móz 23,8 ; Jer 49,7 ; Abd 10

12 Ezért tüzet bocsátok Témánra, és az megemészti Bocrá palotáit. Jer 49,13 ; Abd 9

13 Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg az ammóni népnek, mert felhasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiterjesszék határaikat. Jer 49,1-6

14 Ezért tüzet gyújtok Rabbá várfalán, és az megemészti palotáit harci zajban a csata napján, szélvészben a vihar napján.

15 Királyuk fogságba kerül vezéreivel együtt – mondja az Úr.