JÁNOS HARMADIK LEVELE

1. fejezet

Címzés, üdvözlés

1 Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. ApCsel 19,29; Róm 16,23; 1Kor 1,14

2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

Gájusz vendégszeretete

3 Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. 2Jn 4

4 Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

5 Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is,

6 akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak,

7 mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól.

8 Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban.

Panasz Diotrefészre, Démétriosz dicsérete

9 Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket.

10 Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Zsolt 37,27; 1Pt 3,11; 1Jn 3,6-9

11 Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent.

12 Démétriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.

Befejezés, köszöntés

13 Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni;

14 remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni.

15 Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában