SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Dávid hírt kap Saul haláláról Dávid siratóéneke
 • 2. fejezet

  Dávid Júda királya lesz Ísbóset Izráel királya lesz Háború Izráel és Júda között
 • 3. fejezet

  Dávid pártja felülkerekedik Jóáb megöli Abnért
 • 4. fejezet

  Ísbósetet meggyilkolják
 • 5. fejezet

  Dávid egész Izráel királya lesz Dávid Jeruzsálemet teszi fővárossá Dávid legyőzi a filiszteusokat
 • 6. fejezet

  Dávid Jeruzsálembe viteti a szövetség ládáját
 • 7. fejezet

  Dávid templomot akar építeni Az Úr ígérete Dávidnak és házának Dávid imádsága
 • 8. fejezet

  Dávid győzelmei
 • 9. fejezet

  Dávid gondoskodik Jónátán fiáról
 • 10. fejezet

  Dávid harcai az arámokkal
 • 11. fejezet

  Dávid és Betsabé Úriás halála
 • 12. fejezet

  Nátán példázata Betsabé gyermeke meghal Salamon születése, Rabbá elfoglalása
 • 13. fejezet

  Amnón és Támár Absolon megöleti Amnónt
 • 14. fejezet

  Jóáb ki akarja békíteni Dávidot Absolonnal Absolon visszatér száműzetéséből
 • 15. fejezet

  Absolon lázadása Dávid elmenekül Jeruzsálemből Dávid intézkedései
 • 16. fejezet

  Cíbá Dávidhoz pártol Simí szidalmazza Dávidot Absolon bevonul Jeruzsálembe
 • 17. fejezet

  Ahítófel és Húsaj tanácsa Dávid megtudja Absolon tervét
 • 18. fejezet

  Absolon veresége és halála Dávidnak hírül viszik Absolon halálát
 • 19. fejezet

  Dávid siratja Absolont Izráel visszahívja Dávidot Dávid megkegyelmez Simínek és Mefíbósetnek Dávid megjutalmazza Barzillajt Izráel és Júda vitája Dávid miatt
 • 20. fejezet

  Seba lázadása
 • 21. fejezet

  A gibeóniak bosszút állnak Saul utódain Harc a filiszteusokkal
 • 22. fejezet

  Dávid éneke
 • 23. fejezet

  Dávid utolsó szavai Dávid kiváló vitézei
 • 24. fejezet

  Dávid népszámlálása Gád próféta elmondja az Úr büntetését Dávid oltárt épít Arauná szérűjén

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában