PÁL ELSŐ LEVELE TIMÓTEUSHOZ

2. fejezet

Imádkozás minden emberért

1 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért,

2 a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.

3 Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,

4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ez 18,23; Róm 11,32

5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

6 aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében.

7 Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 2Tim 1,11

Férfiak és asszonyok magatartása az istentiszteleten

8 Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.

9 Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, 1Pt 3,3; Ézs 3,16

10 hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik istenfélőnek vallják magukat: jó cselekedetekkel.

11 Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. 1Kor 14,35-36

12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

13 Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, 1Móz 2,7.21-22

14 és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.

15 Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában