ZAKARIÁS KÖNYVE

9. fejezetA pogányok megaláztatása

1 Az Úr igéjének terhe a Kadrák földe ellen; Damaskus lesz pedig annak nyugvóhelye (mert az Úr szemmel tartja az embereket és Izráelnek minden törzsét);

2 És Hámát is, a mely szomszédos vele; Tírus és Sídon, * noha igen okosak! [u'Ez\xe9k. 28,3.']

3 Várat épített magának Tírus, és annyi az ezüstje rakáson, mint a por, és az aranya, mint az utczák sara.

4 Ímé szegénynyé teszi őt az Úr, és megrontja hatalmát a tengeren, magát pedig tűz emészti meg.

5 Meglátja eztAskalon és megretten; Gáza is és igen bánkódik; Ekron is, mert megszégyenült reménységében. Mert kivész a király Gázából, és Askalon lakatlan marad.

6 Asdódban pedig idegenek laknak, és a Filiszteusok kevélységét megtöröm.

7 Kivonszom a vért szájukból és útálatosságaikat fogaik közül, és ő is a mi Istenünké marad; és olyan lesz, mint egy fejedelem Júdában, Ekron pedig, mint a Jebuzeus.

8 És tábort járok házam körül, minta sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtok a sarczoló, mert most szemmel tartom őt.

Békés és hatalmas király, a Messiás igértetik

9 Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; * igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. [u'\xc9sa. 62,11.12. M\xe1t\xe9 21,5.']

10 És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harczi kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak; * és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. [u'Mik. 5,4.5. Zsolt. 2,8.']

11 Sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, * a melyben nincs víz. [u'\xc9sa. 51,1. 12\u201314.']

12 Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! Ma is azt hirdetem néktek:kétszeresen megfizetek néked!

13 Mert kifeszítem Júdát magamnak mintegykézívet ésmegtöltöm Efraimot; és felindítom fiaidat, oh Sion, a te fiaid ellen, oh Jáván, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere.

14 És megjelen felettök az Úr, és nyila repül mint a villámlás; az Úr Isten kürtöt fuvall, és déli szelekben nyomul elő.

15 A Seregeknek Ura megoltalmazza őket; megemésztik és letapossák a parittya-köveket, és isznak észajongnak, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék ésmint az oltár szegletei.

16 És megsegíti őket az Úr, az ő Istenök ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint korona-kövek ragyognak az ő földén.

17 Oh, mily nagy az ő jósága és mily nagy az ő kedvessége! Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és leányokat a must.