ZAKARIÁS KÖNYVE

3. fejezetJósua főpap az Úr angyala előtt

1 Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja * őt. [u'Zsolt. 109,6.']

2 És mondá az Úr a * Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez? [u'\xc1m\xf3s 4,11. J\xfad. 1,9.']

3 Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.

4 És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba * öltöztetlek téged! [u'\xc9sa. 61,10.']

5 Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, * az Úrnak angyala pedig ottáll vala. [u'2 M\xf3z. 28,4.']

Igéret a Csemetéről (Messiásról)

6 És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának, mondván:

7 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között.

8 Halld meg Jósua, te főpap; te és barátaid, a kik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat, * Csemetét! [u'\xc9sa. 11,1. Jer. 23,5. Luk. 1,78.']

9 Mert ímé e kő az, * a melyet Jósua elé helyezek; egy kövön hét szem; ímé, én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura, és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon. [u'Zsolt. 118,22.']

10 Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő * alá és a fügefa alá. [u'Mik. 4,4.']