PÁL LEVELE TITUSHOZ

2. fejezetKülönböző állapotúak intése

1 Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.

2 Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.

3 Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;

4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, * hogy férjöket és magzataikat szeressék, [u'1 P\xe9t. 3,3.4.']

5 Legyenekmértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek * engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne † káromoltassék. [u'1 P\xe9t. 3,1.2.'] ; [u'2 P\xe9t. 2,12.']

6 Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:

7 Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,

8 Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. * [u'1 P\xe9t. 2,12.']

9 A szolgákat intsed,hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,

10 Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.

11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme * minden embernek, † [u'J\xe1n. 3,16.'] ; [u'1 Tim. 2,4.']

12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak * dicsősége megjelenését; [u'Fil. 3,20.']

14 A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket * minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. [u'Gal. 1,4.']

15 Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.