ÉNEKEK ÉNEKE

4. fejezetA Menyasszony jelességei

1 Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy, a te szemeid * galambok a te fátyolod mögött; a te † hajad hasonló a kecskéknek nyájához, melyek a Gileád hegyéről szállanak alá. [u'r\xe9sz 1,15.'] ; [u'r\xe9sz 6,2.']

2 A te fogaid hasonlók a megnyirt juhoknyájához, melyek a fördőből feljőnek, melyek mind kettősöket ellenek, és nincsen azok között meddő.

3 Mint a karmazsin czérna, a te ajkaid, és a te beszéded kedves, mint a pomagránátnak darabja, olyana te vakszemed a te fátyolod alatt.

4 Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, a mely építtetett fegyveres háznak, a melyben ezer paizs függesztetett fel, mind az erős vitézek paizsai.

5 A te két * emlőd olyan,mint két vadkecske, egy zergének kettős fia, a melyek a liliomok közt legelnek. [u'r\xe9sz 7,3.']

6 Míg meghűsül * a nap, és elmulnak az árnyékok, elmegyek a mirhának hegyére, és a tömjénnek halmára. [u'r\xe9sz 2,17.']

7 Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi * szeplő nincs benned! [u'Ef\xe9z. 5,27.']

8 Én velem a Libánusról, én jegyesem, én velem a Libánusról eljőjj; nézz az Amanának hegyéről, a * Sénirnek és Hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjokból, a párduczoknak hegyeiről. [u'5 M\xf3z. 3,9.']

9 Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánczczal!

10 Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! mely igen jók a te szerelmeid! jobbak* a bornál, és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál! [u'r\xe9sz 1,2.']

11 Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja.

12 Olyan, mint aberekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint abefoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!

13 A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdusokkal egybe.

14 Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle temjéntermő fákkal, mirha * és áloes, minden drága fűszerszámokkal. [u'4 M\xf3z. 24,6.']

15 Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról.

16 Serkenj fel északi szél, és jőjj el déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú szerszámai, jőjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét.