JÁNOS JELENÉSEKRŐL

8. fejezeta hetedik pecsét felbontása

1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.

2 És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik * hét trombita. [u'vers 6.7.']

3 És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek * könyörgéseihez az arany † oltárra, a mely a királyiszék előtt vala. [u'r\xe9sz 5,8.'] ; [u'r\xe9sz 6,9.']

4 És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel * az angyal kezéből az Isten elébe. [u'Zsolt. 141,2.']

5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

Az első négy trombitaszó

6 És a hét angyal, a kinél a * hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz. [u'vers 2.']

7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége.

8 A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;

9 És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze.

10 A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;

11 A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.

12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.

Három jaj

13 És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj * a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik még trombitálni fognak. [u'r\xe9sz 9,2\u201312. 11,13.14. 12,12.']