JÁNOS JELENÉSEKRŐL

5. fejezetA Bárány elveszi a hétpecsétes könyvet

1 És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, * egy könyvet † , a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. [u'r\xe9sz 4,2.'] ; [u'Ez\xe9k. 2,9.10.']

2 És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?

3 És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.

4 Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:

5 És egy a Vének * közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, † Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. [u'r\xe9sz 4,4.'] ; [u'r\xe9sz 22,16. \xc9sa. 11,1\u201310.']

6 És láték a királyiszék és a négy lelkes * állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és † hét szeme vala, a mi az Istennek hét ** Lelke, a mely elküldetett az egész földre. [u'r\xe9sz 4,6.'] ; [u'Zak. 3,9.'] ; [u'r\xe9sz 1,4. 4,5.']

7 És eljöve és elvevé a könyvet * a királyiszékben ülőnek jobbkezéből. [u'vers 1. r\xe9sz 4,2.']

8 És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák * és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek † imádságai. [u'r\xe9sz 14,2.'] ; [u'r\xe9sz 8,3. Zsolt. 141,2.']

9 És éneklének új * éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket † Istennek a te véred által, minden ** ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, [u'r\xe9sz 14,3.'] ; [u'Csel. 20,28. R\xf3m. 3,25. 1 Kor. 6,20. 7,23. Ef\xe9z. 1,7. Zsid. 9,14. 1 P\xe9t. 1,19.'] ; [u'r\xe9sz 7,9.']

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká * és papokká; és uralkodunk a földön. [u'r\xe9sz 1,6. 20,6. 2 M\xf3z. 19,6.']

11 És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének * körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer † tízezer és ezerszer ezer vala; [u'r\xe9sz 7,11.'] ; [u'D\xe1n. 7,10.']

12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett * Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. [u'r\xe9sz 4,11.']

13 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a * földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben † ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. [u'Fil. 2,10.'] ; [u'r\xe9sz 4,2.3.']

14 És a négy lelkes * állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén † leborult és imádá az örökkön örökké élőt. [u'r\xe9sz 4,6\u20138.'] ; [u'r\xe9sz 4,4.']