JÁNOS JELENÉSEKRŐL

4. fejezetIsten felséges voltának jelenése, és az ünnepies imádat az ő trónja körül

1 Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó valaa mennyben, és az első szó, * a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután. [u'r\xe9sz 1,10.']

2 És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy * királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valakia királyiszékben; [u'\xc9sa. 6,1.']

3 És a ki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány vala,* látszatra smaragdhoz hasonló. [u'Ez\xe9k. 1,28.']

4 És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala;és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy * Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának. [u'r\xe9sz 11,16.']

5 A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek valaki. És hét tűzlámpás ég valaa királyiszék előtt, a mely az Istennek hét * lelke; [u'r\xe9sz 1,4. 5,6.']

6 És a királyiszék előtt üvegtenger vala,* hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy † lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. [u'r\xe9sz 15,2.'] ; [u'r\xe9sz 5,6.']

7 És az első lelkes * állat hasonló valaaz oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala,mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló valaa repülő sashoz. [u'Ez\xe9k. 1,5\u201314.']

8 És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat * szárnya vala, köröskörül és belül teljes valaszemekkel; és meg nem szűnik valanappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki † vala és a ki van és a ki eljövendő, [u'\xc9sa. 6,2.3.'] ; [u'r\xe9sz 1,4.']

9 És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él,

10 Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:

11 Méltó vagy Uram, * hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek. [u'r\xe9sz 5,12.']