JÁNOS JELENÉSEKRŐL

3. fejezetKrisztus levele a sárdisi gyülekezethez és felvigyázójához

1 A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a * hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. [u'r\xe9sz 1,16.']

2 Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló * félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. [u'Jak. 5,19.20.']

3 Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és * nem tudod, mely órában megyek hozzád. [u'M\xe1t. 24,42\u201344. 1 Thess. 5,2.']

4 De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.

5 A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, * és vallást teszek annak † nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. [u'r\xe9sz 13,8. 20,12. 21,27. 2 M\xf3z. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3.'] ; [u'M\xe1t. 10,32. 25,31\u201340.']

6 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

Krisztus levele a filadelfiai gyülekezethez és felvigyázójához

7 A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, * a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: [u'\xc9sa. 22,22.']

8 Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

9 Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik * zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. [u'r\xe9sz 2,9.']

10 Mivel megtartottad az én béketűrésre intőbeszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

11 Ímé eljövök hamar: tartsd * meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. † [u'r\xe9sz 2,25.'] ; [u'r\xe9sz 2,10.']

12 A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek * nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, † a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én ** új nevemet. [u'r\xe9sz 14,1.'] ; [u'r\xe9sz 21,2.10. Gal. 4,26. Zsid. 11,10. 12,22. 13,14.'] ; [u'r\xe9sz 2,17. 22,4.']

13 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

Krisztus levele a laodiczeai gyülekezethez és felvigyázójához

14 A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű * és igaz bizonyság, az Isten teremtésének † kezdete: [u'r\xe9sz 19,11.'] ; [u'J\xe1n. 1,1\u20133. Kol. 1,15.']

15 Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.

16 Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér * ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. [u'r\xe9sz 7,13.']

19 A kiket én szeretek, * megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. [u'Zsid. 12,6. Jak. 1,12.']

20 Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

21 A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.

22 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.