JÁNOS JELENÉSEKRŐL

19. fejezetÖrömének Babilon leomlásán

1 És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és * a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! [u'r\xe9sz 7,10. 12,10.']

2 Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, * és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta † az ő szolgáinak vérét annak kezén. [u'r\xe9sz 16,7. Zsolt. 19,10. 119,137.'] ; [u'r\xe9sz 18,20. 5 M\xf3z. 32,43.']

3 És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy * örökkön örökké. [u'\xc9sa. 34,10. r\xe9sz 14,11. 18,18.']

4 És leborula a huszonnégy Vén * és a négy lelkes állat, † és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja! [u'r\xe9sz 4,4.'] ; [u'r\xe9sz 4,6.']

5 És a királyiszéktől szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, a kik félitek őt, kicsinyek és nagyok!

A Bárány menyegzője

6 És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik * az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. [u'r\xe9sz 11,15.17. 12,10.']

7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,

8 És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a * fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. [u'Ez\xe9k. 16,10.']

9 És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány * menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. [u'M\xe1t. 22,2.']

10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd * , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele † van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. [u'r\xe9sz 22,8.9.'] ; [u'r\xe9sz 1,9. 6,9. 20,4. 1 J\xe1n. 5,10.']

Krisztus megjelenése

11 És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, * és a ki azon ül vala, hivatik vala † Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. [u'r\xe9sz 6,2.'] ; [u'r\xe9sz 3,14.']

12 És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; * és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. [u'r\xe9sz 1,14. 2,18.']

13 És vérrel hintett * ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének † neveztetik. [u'\xc9sa. 63,3.'] ; [u'J\xe1n. 1,1. 1 J\xe1n. 1,1.']

14 És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és * tiszta gyolcsba öltözve. [u'vers 8.']

15 És az ő szájából éles kard * jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat † legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének ** borsajtóját. [u'vers 21. r\xe9sz 1,16. 2,16.'] ; [u'r\xe9sz 2,27. 12,5.'] ; [u'r\xe9sz 14,19.20. \xc9sa. 63,3.']

16 És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és * uraknak Ura. [u'r\xe9sz 17,14.']

A vadállat és a hamis próféta vége

17 És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, * és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; [u'Jer. 12,9. Ez\xe9k. 39,17.']

18 Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.

19 És látám, hogy a fenevad * és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen. [u'r\xe9sz 13,1\u201311. 17,11\u201314.']

20 És megfogaték a fenevad, * és ő vele együtt a hamis próféta, † a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba ** vettetének: [u'r\xe9sz 13,1.'] ; [u'r\xe9sz 13,11\u201316.'] ; [u'r\xe9sz 20,14.']

21 A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, * a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind † megelégedének azoknak húsával. [u'vers 15.'] ; [u'vers 17.']