JÁNOS JELENÉSEKRŐL

16. fejezetA hét angyal kitölti az Isten haragjának poharát

1 És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét * angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. [u'r\xe9sz 15,1.6.7.']

2 Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély * azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. † [u'2 M\xf3z. 9,10.11.'] ; [u'r\xe9sz 13,14.16.17.']

3 A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben.

4 A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn * vér. [u'2 M\xf3z. 7,17.20.']

5 És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és * a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted; [u'r\xe9sz 1,4.8. 4,8.11.17.']

6 Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra.

7 És hallám, hogy más az * oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a † te ítéleteid. [u'r\xe9sz 9,13.'] ; [u'r\xe9sz 15,3. 19,2.']

8 A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel.

9 És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek * hatalma vala e csapásokon; és nem térének † meg, hogy neki dicsőséget adjanak. [u'vers 11.21.'] ; [u'r\xe9sz 9,21.']

10 Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad * királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt, [u'r\xe9sz 13,1.']

11 És káromlák * a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének † az ő cselekedeteikből. [u'vers 9.21.'] ; [u'vers 9.']

12 A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.

13 És láték a sárkány * szájából és a fenevad † szájából és a hamis próféta szájából ** három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; [u'r\xe9sz 12,3.4.'] ; [u'r\xe9sz 13,1\u20138.'] ; [u'r\xe9sz 13,11\u201317.']

14 Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek * a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék † azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. [u'r\xe9sz 20,8.'] ; [u'r\xe9sz 17,14. 19,17\u201321. 1 Thess. 5,22. 2 P\xe9t. 3,10.']

15 (Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a * ki vigyáz és őrzi az ő † ruháit, hogy mezítelenen ** ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.) [u'r\xe9sz 3,3. M\xe1t. 24,44. Luk. 12,39.40.'] ; [u'r\xe9sz 3,4.18. 19,8.'] ; [u'2 Kor. 5,3.']

16 Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.

17 A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei * templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett! † [u'r\xe9sz 11,19.'] ; [u'r\xe9sz 21,6.']

18 És lőnek * zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. [u'r\xe9sz 4,5. 8,5.']

19 És a nagy * város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon † megemlítteték az ** Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja †† borának poharából. [u'r\xe9sz 14,8. 17,5. 18,2.'] ; [u'r\xe9sz 17,5.'] ; [u'r\xe9sz 18,5.'] ; [u'r\xe9sz 14,8\u201311. 18,1\u201324.']

20 És minden sziget elmúlék, és hegyek * nem találtatának többé. [u'r\xe9sz 6,14.']

21 És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák * az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy. [u'vers 9.11.']