ZSOLTÁROK KÖNYVE

90. fejezetIsten örökkévalósága, a bűnös ember mulandósága. Könyörgés kegyelemért

1 Mózesnek, az Isten * emberének imádsága.Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! [u'5 M\xf3z. 33,1.']

2 Minekelőtte hegyek * lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké † te vagy Isten. [u'P\xe9ld. 8,24\u201329.'] ; [u'Zsolt. 93,2.']

3 Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek * fiai! [u'1 M\xf3z. 3,19.']

4 Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a * tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. [u'2 P\xe9t. 2,8.']

5 Elragadod őket; olyanokkálesznek, mint azálom; mint a * fű, a mely reggel sarjad; [u'Jak. 1,10. \xc9sa. 40,6.7.']

6 Reggel virágzik és sarjad, ésestvére elhervad és megszárad.

7 Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!

8 Elédbe vetetted * a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé. [u'4 M\xf3z. 14,11. 21\u201323.29.']

9 Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi * esztendeinket, mint a beszédet. [u'Zsolt. 89,48.']

10 A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan * tovatünik, mintha repülnénk. [u'vers 5.6.']

11 Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?

12 Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

13 Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.

14 Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.

15 Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.

16 Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged * azoknak fiain. [u'4 M\xf3z. 14,24.31.']

17 És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!