ZSOLTÁROK KÖNYVE

68. fejezetDiadalének

1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke.

2 Felkél az Isten, * elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői. [u'4 M\xf3z. 10,35.']

3 A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad * a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől; [u'Zsolt. 58,8.9.']

4 Az igazak * pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel. [u'Zsolt. 5,12. 33,1.']

5 Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte.

6 Árváknak * atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában. [u'Zsolt. 146,9.']

7 Isten hozza vissza a * száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. [u'1 S\xe1m. 2,5.']

8 Oh Isten, mikor kivonultál a te néped * előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela. [u'2 M\xf3z. 40,36\u201338.']

9 A föld reng * vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt. [u'Zsolt. 114,4\u20137. 2 M\xf3z. 19,16\u201318.']

10 Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.

11 Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!

12 Az Úr ad vala szólniok az * örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának. [u'2 M\xf3z. 15,1\u201321. Bir. 5,1\u201331.']

13 A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.

14 Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, minta galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy mintvitorla-tollai, a melyek színarany fényűek.

15 Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, minthahó esett volnaa * Salmonon. [u'Bir. 9,48.']

16 Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;

17 Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta * Isten lakóhelyéül; bizony ezenlakozik az Úr mindörökké! [u'Zsolt. 87,1.2. 132,13.14.']

18 Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen* az ő szent hajlékában. [u'2 M\xf3z. 19,18. 40,34.35.']

19 Felmentél * a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönneklakni, oh Uram Isten! [u'Ef\xe9z. 4,8. Kol. 2,14.15.']

20 Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.

21 Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.

22 Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek * fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját. [u'Zsolt. 110,6.']

23 Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,

24 Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.

25 Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását * a szentélybe. [u'2 M\xf3z. 25,17\u201322.']

26 Elől mennek vala * az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok. [u'2 S\xe1m. 6,15.16.']

27 A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!

28 Ott a kis Benjámin, * a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei ésa Nafthali fejedelmei. [u'2 S\xe1m. 6,1.2.']

29 Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél!

30 A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd * néked ajándékokat. [u'Zsolt. 72,10. 2 Kr\xf3n. 32,23.']

31 Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek.

32 Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; * Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez. [u'\xc9sa. 19,21. Sof. 3,10.']

33 E földnek * országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela. [u'Zsolt. 67,4\u20136.']

34 A ki kezdettől fogva az egek egein ül; * ímé, onnétszól nagy kemény szóval. [u'Zsolt. 115,3. Csel. 7,49.']

35 Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.

36 Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és * hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten! [u'Zsolt. 60,11.12.14.']