ZSOLTÁROK KÖNYVE

5. fejezetDávid reggeli imája, tele bizalommal, hogy az igazságos Isten megsegíti őt istentelen elleségei ellen

1 Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.

2 Uram, figyelmezz * szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! [u'Zsolt. 4,2. 17,1.']

3 Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!

4 Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel * készülök hozzád és vigyázok. [u'Zsolt. 59,17.']

5 Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz. * [u'R\xf3m. 1,8. Zsolt. 34,17. M\xe1t\xe9 7,22.23.']

6 Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, * gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt. [u'Zsolt. 1,5. 11,5. J\xf3b. 13,16.']

7 Elveszted, * a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr. [u'Zsolt. 9,6. Csel. 5,3. 5,8.10.']

8 Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; * leborulok szent templomodban a te félelmedben. [u'2 S\xe1m. 6,17.']

9 Uram, vezess engem a te igazságodban * az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat! [u'Zsolt. 27,11.']

10 Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír * az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek. [u'R\xf3m. 3,13.14.']

11 Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.

12 És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, * a kik szeretik a te nevedet. [u'D\xe1n. 3,28. Zsolt. 68,3.']

13 Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te * jóvoltoddal, mint egy paizszsal. [u'Zsolt. 3,3.']