ZSOLTÁROK KÖNYVE

46. fejezetErős vár a mi Istenünk

1 Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak * éneke, a halamothra. [u'1 Kr\xf3n. 25,1. 26,1.']

2 Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség * a nyomorúságban. [u'vers 6. Zsolt. 9,10.']

3 Azért nem félünk, ha elváltoznék is a * föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: [u'\xc9sa. 54,10. Ez\xe9k. 38,20.']

4 Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.

5 Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.

6 Az Isten ő közepette van, * nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. [u'1 Kir. 9,3. Zsolt. 22,4.']

7 Nemzetek * zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. [u'Zsolt. 2,1\u20135.']

8 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.

9 Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön;

10 Hadakat némít el a föld széléig; ívet * tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. [u'Zsolt. 76,4. J\xf3zs. 11,8.9.']

11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

12 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.