ZSOLTÁROK KÖNYVE

32. fejezetA bűnbocsánat-nyerés boldogsága

1 Dávid tanítása.Boldog az, a kinek * hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. [u'R\xf3m. 2,6.7.']

2 Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében * csalárdság nincsen. [u'Jel. 14,1.5.']

3 Míg elhallgatám, megavultak csontjaim * a napestig való jajgatás miatt. [u'Zsolt. 31,11.']

4 Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela.

5 Vétkemet bevallám néked, * bűnömet el nem † fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela. [u'Zsolt. 51,6.'] ; [u'J\xf3b 31,33. P\xe9ld. 28,13. 1 J\xe1n. 1,9.']

6 Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, * alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá. [u'\xc9sa. 49,8.']

7 Te vagy oltalmam, * te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás † örömével! Szela. [u'Zsolt. 9,10.'] ; [u'Zsolt. 18,1.']

8 Bölcscsé teszlek * és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged. [u'Zsolt. 25,12.']

9 Ne legyetek oktalanok, mint a * ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mertnem közelít hozzád. [u'Zsolt. 49,21. \xc9sa. 1,3. Pr\xe9d. 3,19.']

10 Sok bánata van * a gonosznak, de a ki bízik † az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. [u'P\xe9ld. 13,21.'] ; [u'\xc9sa. 40,31.']

11 Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti * igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek! [u'Zsolt. 33,1\u20135. Luk. 1,46\u201349.']