ZSOLTÁROK KÖNYVE

28. fejezetKönyörgés az istentelenektől való szabadulásért. A meghallgattatásért hálaadás

1 Dávidé.Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma * maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. [u'Zsolt. 104,7.']

2 Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.

3 Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik * békességgel szólnak felebarátaikhoz, pedig gonoszság † van szívökben. [u'Zsolt. 26,9.'] ; [u'2 S\xe1m. 20,9. Jer. 9,8.']

4 Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és * igyekezetök rosszasága szerint; kezök munkája szerint fizess meg nékik; add meg nékik jutalmukat! [u'R\xf3m. 2,6\u20139. 2 Thess. 1,6.7.']

5 Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, lerontja őket * és föl nem építi őket. [u'J\xf3b 34,26.27. Luk. 19,42\u201344.']

6 Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek * szavát. [u'Zsolt. 18,4.49.']

7 Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.

8 Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének * megtartó erőssége. [u'Zsolt. 20,7.']

9 Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké!