ZSOLTÁROK KÖNYVE

25. fejezetKönyörgés Isten oltalmáért, kegyelmes vezetéséért és bűnbocsánatért

1 Dávidé.Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

2 Istenem, benned * bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek † rajtam ellenségeim. [u'Zsolt. 22,5.6.'] ; [u'Zsolt. 13,4.5.']

3 Senki se szégyenüljön meg, * a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled. [u'\xc9sa. 28,16. R\xf3m. 10,11.']

4 Útjaidat, * Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. [u'Zsolt. 5,9. 27,11.']

5 Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító * Istenem, mindennap várlak téged. [u'Zsolt. 18,3.']

6 Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva * vannak. [u'Zsolt. 103,17. 106,1.']

7 Ifjúságomnak * vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram! [u'J\xf3b 13,26.']

8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

9 Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg * az alázatosokat. [u'J\xf3b 36,22.']

10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait * megtartják. [u'5 M\xf3z. 28,1\u201314.']

11 A te nevedért, * Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. [u'\xc9sa. 43,25.']

12 Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja * annak az útat, a melyet válaszszon. [u'Zsolt. 32,8.']

13 Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a * földet. [u'Zsolt. 36,9.']

14 Az Úr bizodalmas * az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. [u'P\xe9ld. 3,32.']

15 Szemeim mindenha az Úrra néznek,mert ő húzza ki * a tőrből lábamat. [u'Zsolt. 18,24.']

16 Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.

17 Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.

18 Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg * minden bűnömet. [u'Zsolt. 19,13.']

19 Lásd meg ellenségeimet, * mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. [u'Zsolt. 69,5.']

20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

21 Ártatlanság * és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. [u'Zsolt. 18,21\u201324.']

22 Mentsd ki, Isten, * Izráelt minden bajából. [u'Zsolt. 130,8.']