ZSOLTÁROK KÖNYVE

149. fejezetSion dicsérd az Urat!

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!

3 Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

4 Mert kedveli az * Úr az ő népét, a szenvedőket † szabadulással dicsőíti meg. [u'5 M\xf3z. 28,63.'] ; [u'Zsolt. 147,6.']

5 Vígadozzanak a * kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. [u'Zsolt. 134,1.2.']

6 Isten-dicsőítés * legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; [u'2 Kr\xf3n. 20,19\u201323.']

7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, ésmegfenyítsék a nemzeteket!

8 Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott * ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! † Dicsérjétek az Urat! [u'5 M\xf3z. 7,1\u20136.'] ; [u'5 M\xf3z. 7,12\u201316.']