ZSOLTÁROK KÖNYVE

145. fejezetIsten kegyelme és igazsága az ő országában

1 Dávid dicsérő éneke.Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!

2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem * neved örökkön örökké! [u'Zsolt. 69,31.32.']

3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.

4 Nemzedék nemzedéknek * dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. [u'Zsolt. 78,4.5.']

5 A te méltóságod dicső fényéről, és * csodálatos dolgaidról elmélkedem. [u'Zsolt. 78,12\u201327.']

6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

7 A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.

8 Irgalmas * és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. [u'Zsolt. 86,15.']

9 Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.

10 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11 Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12 Hogy tudtul adják * az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. [u'vers 5.']

13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.

14 Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden * meggörnyedtet. [u'Zsolt. 146,8.']

15 Mindenki szemei te * reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. [u'Zsolt. 104,25\u201327.']

16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.

17 Igaz az Úr minden * ő útában, és minden dolgában kegyelmes. [u'5 M\xf3z. 32,4. Jel. 15,3.']

18 Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja * őt. [u'Zsolt. 34,19. 50,51.']

19 Beteljesíti az őt félőknek * kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. [u'P\xe9ld. 10,24.']

20 Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja * minden test örökkön örökké! [u'Zsolt. 65,3.']