ZSOLTÁROK KÖNYVE

133. fejezetA testvéri egyetértés áldása

1 Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!

2 Mint a drága * olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére; [u'2 M\xf3z. 30,23\u201333.']

3 Mint a Hermon * harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké! [u'\xc9n. 4,8.']