ZSOLTÁROK KÖNYVE

114. fejezetIsten csodatételei népének Egyiptomból való kihozása alkalmával

1 Mikor Izráel népe * kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: [u'2 M\xf3z. 13,3.']

2 Júda lőn az ő szentséges népeés Izráel az ő királysága.

3 A tenger látá őt * és elfutamodék; a Jordán † hátrafordula. [u'2 M\xf3z. 14,21.'] ; [u'J\xf3zs. 3,13.16.']

4 A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.

5 Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?

6 Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?

7 Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,

8 A ki átváltoztatja a kősziklát * álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává. [u'2 M\xf3z. 17,6.']