ZSOLTÁROK KÖNYVE

113. fejezetAz alázatosokat Isten felemeli

1 Dicsérjétek az Urat.Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,

2 Áldott legyen az Úr * neve mostantól fogva és örökké! [u'D\xe1n. 2,20.']

3 Napkelettől fogva * napnyugotig dicsértessék az Úr neve! [u'Malak. 1,11.']

4 Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken.

5 Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

6 A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;

7 A ki felemeli * az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból, [u'1 S\xe1m. 2,8. Zsolt. 107,41.']

8 Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;

9 A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!