ZSOLTÁROK KÖNYVE

103. fejezetIstennek a bűnös és gyenge emberek iránt való irgalmasságának dicsérete

1 A * Dávidé.Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. [u'2 S\xe1m. 23,1.']

2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi * jótéteményéről. [u'Zsolt. 18,1.51.']

3 A ki megbocsátja * minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. [u'Zsolt. 32,5. 2 S\xe1m. 12,13.']

4 A ki megváltja életedet * a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. [u'Zsolt. 86,13.']

5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, ésmegújul * a te ifjúságod, mint a sasé. [u'\xc9sa. 40,31.']

6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden * elnyomottal. [u'Zsolt. 146,7. R\xf3m. 2,6\u201311.']

7 Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az * ő cselekedeteit. [u'Zsolt. 147,19.20.']

8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes * a haragra és nagy kegyelmű. [u'2 M\xf3z. 34,6.']

9 Nem feddődik minduntalan, és nem tartja * meg haragját örökké. [u'Jer. 3,12.15.']

10 Nem bűneink * szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. [u'Siral. 3,22.']

11 Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.

12 A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.

13 A milyen könyörülő az atya * a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. [u'Malak. 3,17.']

14 Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy * por vagyunk. [u'1 M\xf3z. 2,7.']

15 Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.

16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.

17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt * félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; [u'Zsolt. 84,12.13. Luk. 1,50.']

18 Azokon, a kik megtartják * az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. [u'1 Kir. 9,4\u20139.']

19 Az Úr a * mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat. [u'Zsolt. 68,34.']

20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, * hallgatván az ő rendeletének szavára. [u'Zsid. 1,14.']

21 Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!

22 Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!