PÉLDABESZÉDEK

9. fejezetA bölcseség barátságos hívása

1 Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.

2 Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.

3 Elbocsátá az ő leányit, * hivogat a város magas helyeinek tetein. [u'r\xe9sz 8,1.2.']

4 Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak eztmondja:

5 Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.

6 Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.

7 A ki tanítja a csúfolót, * nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz. [u'r\xe9sz 14,7. M\xe1t\xe9 7,6.']

8 Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és * szeret téged. [u'Zsolt. 141,5.']

9 Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.

10 A bölcseségnek kezdete az * Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. [u'J\xf3b 28,28.']

11 Mert én általam sokasulnak meg a te * napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. [u'r\xe9sz 3,18. 10,27.']

12 Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.

13 Balgaság asszony * fecsegő, bolond és semmit nem tud. [u'r\xe9sz 7,11\u201318.']

14 És leült az ő házának * ajtajába, székre a városnak magas helyein, [u'r\xe9sz 7,12.']

15 Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.

16 Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak eztmondja:

17 A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!

18 És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!