PÉLDABESZÉDEK

6. fejezetKezességtől való óvás

1 Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, éskezedet adván, kötelezted magadat másért:

2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.

3 Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.

4 Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,

5 Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadászkezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.

Restségtől való óvás

6 Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!

7 A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,

8 Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.

9 Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?

10 Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, * még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek; [u'r\xe9sz 24,33.34. Pr\xe9d. 4,5.6.']

11 Így jő el, * mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú! [u'r\xe9sz 24,34.']

Álnokságtól való óvás

12 Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,

13 A ki hunyorgat * szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád. [u'Zsolt. 35,19.']

14 Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.

15 Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.

16 E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:

17 A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,

18 Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,

19 A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!

Házasságtöréstől való óvás

20 Őrizd meg, fiam, atyád * parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd. [u'r\xe9sz 1,8.']

21 Kösd azokat szívedre * mindenkor, fűzd a nyakadba. [u'r\xe9sz 3,3.23.24.']

22 Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.

23 Mert szövétnek * a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések. [u'Zsolt. 19,9.']

24 Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.

25 Ne kivánd az * ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel; [u'M\xe1t\xe9 5,28.']

26 Mert a parázna asszony miatt jut az emberegy darab kenyérre, és másférfi felesége drága életet vadász!

27 Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?

28 Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?

29 Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem * marad büntetlen, valaki illeti azt! [u'J\xf3b 31,11.12.']

30 Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;

31 És ha rajta kapatik, * hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja; [u'2 M\xf3z. 22,1.4.']

32 A ki pedig asszonynyal paráználkodik, * bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt! [u'2 S\xe1m. 13,13.']

33 Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.

34 Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.

35 Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.