PÉLDABESZÉDEK

4. fejezetAtyai emlékeztetés a bölcseség tanításának követésére

1 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

2 Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

3 Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.

4 Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg * az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj; [u'1 Kr\xf3n. 28,9.']

5 Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.

6 Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

7 A bölcseség * kezdete ez:szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet. [u'r\xe9sz 9,10.']

8 Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; * tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt. [u'2 Kr\xf3n. 7,17.18.']

9 Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép * ékes koronát ád néked. [u'r\xe9sz 1,9.']

10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; * így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. [u'r\xe9sz 3,11. 16\u201318.']

11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

14 A hitetleneknek útjára * ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. [u'Zsolt. 1,1\u20134.']

15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.

16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mástromlásra nem juttatnak.

17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és * az erőszaktételnek borát iszszák. [u'r\xe9sz 1,11\u201316.31.']

18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal * világossága, mely minél továbbhalad, annálvilágosabb lesz, a teljes délig. [u'J\xf3b 29,3. Zsolt. 37,6.']

19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a * homály, nem tudják miben ütköznek meg. [u'\xc9sa. 59,10\u201312.']

20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22 Mert életök * ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség. [u'r\xe9sz. 3,18. Zsolt. 19,8.']

23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból * indul ki mindenélet. [u'M\xe1t\xe9 15,19.']

24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak * álnokságát távoztasd el magadtól. [u'Zsolt. 34,13\u201315.']

25 A te szemeid előre * nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. [u'Zsolt. 101,6.']

26 Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

27 Ne térj jobbra, * se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól. [u'5 M\xf3z. 5,32.']