PÉLDABESZÉDEK

3. fejezetAz istenfélelem és bölcseség áldása

1 Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat * megőrizze a te elméd; [u'r\xe9sz 1,8.9.']

2 Mert napoknak hosszú * voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. [u'5 M\xf3z. 8,1. 30,16.']

3 Az irgalmasság * és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat † a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; [u'M\xe1t\xe9 5,7. 44\u201348.'] ; [u'5 M\xf3z. 6,7.8.']

4 Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.

5 Bizodalmad legyen az Úrban * teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. [u'Zsolt. 125,1.']

6 Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

7 Ne légy bölcs * a te magad † ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. [u'1 Kor. 4,7.'] ; [u'r\xe9sz 26,12.']

8 Egészség lesz eza te testednek, és megújulás * a te csontaidnak. [u'J\xf3b 21,24.']

9 Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész * jövedelmed zsengéjéből. [u'Malak. 3,10.']

10 Eképen megtelnek * a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi. [u'5 M\xf3z. 28,1.8.']

11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő * dorgálását. [u'Zsid. 12,5\u20137.']

12 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.

13 Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.

14 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek * megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. [u'r\xe9sz 8,11. J\xf3b 28,15\u201319.']

15 Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.

16 Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.

17 Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.

18 Életnek * fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik † megtartják boldogok! [u'vers 16.'] ; [u'M\xe1t\xe9 7,21. Jak. 1,25.']

19 Az Úr bölcseséggel * fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. [u'Zsolt. 136,5.6.']

20 Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek,és a felhők csepegnek harmatot,

21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz * bölcseséget,és a meggondolást! [u'J\xf3b 28,28.']

22 És lesznek ezekélet * a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. [u'vers 16.17.']

23 Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat * meg nem ütöd. [u'Zsolt. 37,23.24.']

24 Mikor lefekszel, nem * rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod. [u'J\xf3b. 11,19.']

25 Ne félj a hirtelen való * félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő; [u'Zsolt. 91,5\u20139.']

26 Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

27 Ne fogd meg a * jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. [u'r\xe9sz 11,17. 25,27. Pr\xe9d. 11,2.']

28 Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, * azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, a mit kér. [u'Jak. 2,15\u201317.']

29 Ne forralj a te felebarátod * ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled. [u'Zsolt. 15,1.3.']

30 Ne háborogj egy emberrel is * ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged. [u'M\xe1t\xe9 5,38\u201340.']

31 Ne irígykedjél * az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd. [u'Zsolt. 71,1.']

32 Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő * titka. [u'Zsolt. 25,14.']

33 Az Úrnak átka van a * gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja. [u'5 M\xf3z. 28,15\u201368.']

34 Ha kik csúfolók, ő * megcsúfolja azokat;a szelídeknek pedig ád kedvességet. [u'Zsolt. 18,27.']

35 A bölcsek * tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak. [u'Zsolt. 119,6.']