PÉLDABESZÉDEK

25. fejezetIgaz tisztesség a bölcseség jutalma

1 Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.

2 Az Istennek tisztességére van a dolgot * eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. [u'5 M\xf3z. 29,29. R\xf3m. 11,33.']

3 Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.

4 Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:

5 Távolítsd el * a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke. [u'Zsolt. 101,7.8.']

6 Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;

7 Mert jobb, ha aztmondják * néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid. [u'Luk. 14,8\u201311.']

8 Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy aztne kelljen kérdened,mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.

9 A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;

10 Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.

11 Mint azarany alma ezüst tányéron: olyana helyén mondott ige!

12 Mint azarany függő és színarany ékesség: olyana bölcs intő a szófogadó fülnél.

13 Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív * követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja. [u'r\xe9sz 13,17.']

14 Mint afelhő és szél, melyekben nincs eső: olyana férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.

15 Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd * megtöri a csontot. [u'r\xe9sz 15,1.']

16 Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, * hogy ki ne hányd azt. [u'vers 27.']

17 Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.

18 Pőröly * és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen. [u'r\xe9sz 12,17. Zsolt. 57,5.']

19 Mint aromlott fog és kimarjult láb: olyan ahitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.

20 Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mintaz eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a * bánatos szívű ember előtt. [u'R\xf3m. 12,15.']

21 Ha éhezik, a ki téged * gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; [u'R\xf3m. 12,20.']

22 Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.

23 Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.

24 Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a * háborgó asszonynyal, és közös házban. [u'r\xe9sz 21,9.10. 30,23.']

25 Mintahideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze * földről való jó hírhallás. [u'r\xe9sz 15,30.']

26 Mint amegháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.

27 Igen sok mézet enni nem * jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség? [u'vers 16.']

28 Minta megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő * lelkén! [u'r\xe9sz 16,32.']