PÉLDABESZÉDEK

2. fejezetIntés a bölcseségnek igaz keresésére és a csábítóktól az által való óvakodásra

1 Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,

2 Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,

3 Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,

4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:

5 Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

6 Mert az Úr ád * bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. [u'J\xf3b 32,8. Jak. 1,5.6.']

7 Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst * a tökéletesen járóknak, [u'Zsolt. 3,4.']

8 Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.

9 Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.

10 Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.

11 Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,

12 Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;

13 A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.

14 A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.

15 A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.

16 Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó * asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével † hizelkedik, [u'r\xe9sz 7,5.'] ; [u'r\xe9sz 5,3.']

17 A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;

18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.

19 Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek * útait. [u'1 Kor. 6,9.10.']

20 Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.

21 Mert az igazak lakják * a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. [u'Zsolt. 37,22.29.']

22 A gonoszok pedig a földről * kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. [u'J\xf3b 18,17\u201321.']