PÉLDABESZÉDEK

19. fejezetKegyes szegénység. A bolondság, restség és csúfolódás káros volta

1 Jobb a tökéletesen járó * szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond. [u'r\xe9sz 28,6.']

2 A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csaka lábával siet, hibázik.

3 Az embernek bolondsága fordítja el * az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. [u'Jak. 1,13\u201315.']

4 A gazdagság szaporítja a sok * barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik. [u'r\xe9sz 14,20.']

5 A hamis tanú * büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul. [u'5 M\xf3z. 19,16.19.']

6 Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.

7 A szegényt minden atyjafia * gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek. [u'r\xe9sz 14,20.']

8 A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer.

9 A hamis bizonyság * nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész. [u'vers 5.']

10 Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illika szolgának uralkodni * a fejedelmeken. [u'r\xe9sz 30,21.22.']

11 Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni * a vétket. [u'r\xe9sz 17,9.']

12 Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak * haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő † jóakaratja. [u'r\xe9sz 20,2.'] ; [u'r\xe9sz 16,15.']

13 Romlása az ő atyjának a bolond fiú, * és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése. [u'vers 26. r\xe9sz 17,25.']

14 A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól * van pedig az értelmes feleség. [u'r\xe9sz 18,22.']

15 A restség álomba * merít, és a lomha lélek † megéhezik. [u'r\xe9sz 20,13.'] ; [u'r\xe9sz 12,23.26.']

16 A ki megtartja a parancsolatot, megtartja * ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal. [u'r\xe9sz 3,21.22. Luk. 11,28.']

17 Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a * szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki. [u'M\xe1t\xe9 25,40.']

18 Fenyítsd meg * a te fiadat, mert még van remény felőle;de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. [u'r\xe9sz 13,24. 20,30.']

19 A nagy haragú emberbüntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.

20 Engedj a * tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre. [u'r\xe9sz 11,14.15.22.']

21 Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak * tanácsa áll meg. [u'r\xe9sz 21,30. Zsolt. 33,10.11.']

22 A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság * az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál. [u'M\xe1t\xe9 5,7.']

23 Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyenmegelégedve * tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik. [u'Zsolt. 34,10.']

24 Bemártja a rest az ő * kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza. [u'r\xe9sz 26,15. Pr\xe9d. 4,5.']

25 Ha a csúfolót megvered, * az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt. [u'r\xe9sz 21,11.']

26 A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és * megszégyenítő fiú az. [u'vers 13. r\xe9sz 28,24.']

27 Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.

28 A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.

29 A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.