PÉLDABESZÉDEK

16. fejezetAz Isten látja az emberek dolgait

1 Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van * a nyelv felelete. [u'r\xe9sz 19,21. Jer. 10,23.']

2 Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, * az Úr az! [u'r\xe9sz 21,2.']

3 Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid * véghez mennek. [u'Zsolt. 37,5. 1 P\xe9t. 5,7.']

4 Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek * napjára. [u'J\xf3b 21,30. R\xf3m. 2,6\u201311.']

5 Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében * felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen. [u'r\xe9sz 6,16.17.']

6 Könyörületességgel * és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. [u'D\xe1n. 4,24.']

7 Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.

8 Jobb a kevés igazsággal, * mint a gazdag jövedelem hamissággal. [u'r\xe9sz 15,16. 1 Tim. 6,6.']

9 Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja * annak járását. [u'vers 1. r\xe9sz 19,21.']

10 Jósige van a király ajkain; az ítéletben ne szóljon * hamisságot az ő szája. [u'vers 12. r\xe9sz 31,9.']

11 Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden * mérőkő. [u'5 M\xf3z. 25,13.']

12 Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék.

13 Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; * és az † igazmondót szereti a király. [u'vers 10.'] ; [u'Zsolt. 101,6.']

14 A királynak felgerjedt haragja olyan, minta halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.

15 A királynak vidám * orczájában élet van; jóakaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege. [u'r\xe9sz 19,12.']

16 Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az * aranynál; és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél! [u'r\xe9sz 3,13\u201315. Zsolt. 119,72.']

17 Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, a ki megőrzi az ő útát.

18 A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.

19 Jobb alázatos lélekkel * lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. [u'\xc9sa. 57,15.']

20 A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az * Úrban, oh mely boldog az! [u'Jer. 17,7.8.']

21 A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.

22 Életnek kútfeje * az értelem annak, a ki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk. [u'r\xe9sz 13,14.']

23 A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.

24 Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.

25 Van * oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta. [u'r\xe9sz 14,12.']

26 A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt.

27 A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy * égő tűz van; [u'r\xe9sz 12,17. Jak. 3,6.']

28 A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.

29 Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.

30 A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, márvéghez vitte a gonoszságot.

31 Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.

32 Jobb a hosszútűrő * az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg. [u'r\xe9sz 15,18.']

33 Az emberkebelében vetnek sorsot; de az Úrtól van annak minden ítélete.