PÉLDABESZÉDEK

13. fejezetA bölcs és bolond magaviselet folytatólagos leírása

1 A bölcs fiú engedatyja intésének; de a csúfoló * semmi dorgálásnak helyt nem ád. [u'r\xe9sz 15,5.']

2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él * jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. [u'r\xe9sz 12,13.']

3 A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.

4 Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak * lelke pedig megkövéredik. [u'r\xe9sz 12,23.']

5 A hamis dolgot gyűlöli az * igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít. [u'Zsolt. 101,3\u20138.']

6 Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség * pedig elveszíti a bűnöst. [u'Zsolt. 34,22.']

7 Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.

8 Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.

9 Az igazak * világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek † szövétneke kialszik. [u'Zsolt. 112,4.'] ; [u'J\xf3b 18,5.6. 21,17.']

10 Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál * pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van. [u'r\xe9sz 11,14.']

11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; * a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt. [u'r\xe9sz 10,2. 20,2.']

12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek * fája. [u'vers 19.']

13 Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.

14 A bölcsnek tanítása * életnek kútfeje, † a halál tőrének eltávoztatására. [u'r\xe9sz 10,11. 16,22.'] ; [u'r\xe9sz 14,27.']

15 Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.

16 Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő * bolondságát. [u'r\xe9sz 12,22.']

17 Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig * gyógyulás. [u'r\xe9sz 25,13.']

18 Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

19 A megnyert kivánság * gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól. [u'vers 12.']

20 A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

21 A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.

22 A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz * számára. [u'J\xf3b 27,17.']

23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; * de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el. [u'r\xe9sz 12,23.']

24 A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt * fenyítékkel. [u'r\xe9sz 22,15. 23,13.']

25 Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az * istentelenek hasa pedig szűkölködik. [u'Zsolt. 34,10.']