PÉLDABESZÉDEK

12. fejezetA bölcsnek és bolondnak magaviselete

1 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.

2 Nem erősül meg ember * az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök † ki nem mozdul. [u'J\xf3b 18,5\u201320.'] ; [u'J\xf3b 8,16.17.']

3 A derék asszony * koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyana megszégyenítő. [u'r\xe9sz 31,10\u201329.']

4 Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.

5 Az istenteleneknek beszédei leselkednek * a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. [u'r\xe9sz 1,11.']

6 Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.

7 Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.

8 Jobb, a kit kevésre * tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű. [u'1 S\xe1m. 18,23.']

9 Az igaz az ő barmának * érzését isismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. [u'5 M\xf3z. 25,4.']

10 A ki míveli az ő földét, * megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az. [u'r\xe9sz 28,19.']

11 Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.

12 Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, * de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. [u'Zsolt. 41,7. 52,4.']

13 Az ő szájának * gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. [u'r\xe9sz 13,3. Zsolt. 34,13\u201316.']

14 A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.

15 A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.

16 A ki igazán szól, megjelenti * az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. [u'r\xe9sz 14,5.']

17 Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; * de a bölcseknek nyelve orvosság. [u'vers 12. Zsolt. 52,4.']

18 Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.

19 Álnokság van a gonosz gondolóknak * szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság. [u'vers 5.']

20 Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.

21 Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.

22 Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a * bolondságot. [u'r\xe9sz 15,2.']

23 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest * pedig adófizető lesz. [u'r\xe9sz 19,15.']

24 A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.

25 Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.

26 Nem süti meg a * rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége. [u'r\xe9sz 19,15.']

27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.