PÉLDABESZÉDEK

10. fejezetaz igazság áldása, a bűn átka

1 Salamon bölcs mondásai.A bölcs fiú * örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. [u'r\xe9sz 15,20.']

2 Nem használnak a gonoszság kincsei; * az igazság pedig † megszabadít a halálból. [u'r\xe9sz 13,11. 21,6.'] ; [u'vers 27.']

3 Az Úr nem hagyja éhezni * az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti. [u'Zsolt. 37,25.26.']

4 Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.

5 Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.

6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.

7 Az igaznak emlékezete * áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad. [u'Zsolt. 112,6.']

8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.

9 A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.

10 A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.

11 Életnek kútfeje az igaznak * szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. [u'r\xe9sz 13,14.']

12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a * szeretet. [u'1 P\xe9t. 4,8. 1 Kor. 13,4\u20137.']

13 Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a * vessző pedig a bolond hátának való. [u'r\xe9sz 26,3.']

14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig * közeli romlás. [u'vers 8. r\xe9sz 18,7.']

15 A gazdagnak marhája az ő megerősített * városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök. [u'r\xe9sz 18,11. Zsolt. 49,7.']

16 Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.

17 A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.

18 A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.

19 A sok beszédben * elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. [u'Pr\xe9d. 5,3.']

20 Választott ezüst az * igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő. [u'Zsolt. 141,5.']

21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak * meg. [u'r\xe9sz 11,3. 13,6.']

22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semminem szerez bántást.

23 Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen * cselekedni. [u'r\xe9sz 11,23. Zsolt. 37,30.31.']

24 A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg * lesz. [u'Zsolt. 145,19.']

25 A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.

26 Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.

27 Az Úrnak félelme * hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik † megrövidülnek. [u'r\xe9sz 9,11.'] ; [u'J\xf3b 15,32\u201334. Zsolt. 55,24.']

28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása * pedig elvész. [u'J\xf3b 18,14.']

29 Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.

30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a * földet. [u'Zsolt. 37,22.']

31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.

32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a * gonoszságot. [u'R\xf3m. 2,6\u201311.']