PÉLDABESZÉDEK

1. fejezetA bölcsesség barátságos hívása

1 Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának * példabeszédei, [u'Pr\xe9d. 1,1.']

2 Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;

3 Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;

4 Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.

5 Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.

6 Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.

7 Az Úrnak félelme * feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. [u'J\xf3b 28,28. Zsolt. 111,10.']

8 Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását * el ne hagyd. [u'r\xe9sz 6,20. 15,5.']

9 Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.

10 Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne * fogadd beszédöket. [u'r\xe9sz 23,17.']

11 Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk * vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül; [u'Mik. 7,2.3.']

12 Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;

13 Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal;

14 Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:

15 Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat * ösvényüktől; [u'Zsolt. 1,1. 4,5.']

16 Mert lábaik a gonoszra * futnak, és sietnek a vérnek ontására. [u'\xc9sa. 59,7. R\xf3m. 3,15.']

17 Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt:

18 Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;

19 Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét * veszi el. [u'Zsolt. 5,5\u20137.']

Az engedetlenek büntetése

20 A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon * zengedezteti az ő szavát. [u'r\xe9sz 8,1\u20133.']

21 Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit.

22 Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!

23 Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.

24 Mivelhogy hívtalak * titeket,és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette; [u'\xc9sa. 65,12. 66,4.']

25 És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:

26 Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.

27 Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, * és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás. [u'r\xe9sz 10,24.']

28 Akkor segítségül hívnak engem, de nem * hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak. [u'J\xf3b 27,8.9. 36,12. \xc9sa. 1,15. 59,2.']

29 Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.

30 Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.

31 Esznek azért az ő útjoknak * gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek. [u'vers 32. R\xf3m. 2,6\u20139.']

32 Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket.

33 A ki pedig hallgat engem, lakozik * bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. [u'\xc9sa. 1,19.']