4Mózes

12. fejezet

Miriám poklossága

1 Miriám pedig és Áron szólának Mózes ellen a kúsita asszony miatt, akit feleségül vőn, mert kúsita asszonyt vett vala feleségül. 4Móz 26,59

2 És mondának: Avagy csak Mózes által szólott-é az Úr? Avagy nem szólott-é miáltalunk is? És meghallá az Úr.

3 (Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.)

4 Mindjárt monda azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriámnak: Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába! És kimenének ők hárman.

5 Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál, és szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten.

6 És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.

7 Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hív. Zsid 3,2

8 Szemtől szemben szólok ővele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen? 2Móz 33,11; 5Móz 34,10

9 És felgyullada az Úr haragja őreájuk, és elméne.

10 És a felhő is eltávozék a sátor felül, és ímé, Miriám poklos vala, fejér, mint a hó, és rátekinte Áron Miriámra, és ímé, poklos vala.

11 Monda azért Áron Mózesnek: Kérlek, Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt, mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk!

12 Kérlek, ne legyen olyan Miriám, mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből!

13 Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!

14 Az Úr pedig monda Mózesnek: Ha csak az atyja pökött volna is az ő orcájára, avagy nem kellene-é szégyenkeznie hetednapig? Rekesztessék ki hét napig a táboron kívül, és azután hívassék vissza! 3Móz 13,46

15 Kirekeszteték azért Miriám a táboron kívül hét napig. És a nép nem indula tovább, míg vissza nem hívaték Miriám.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában