NÁHUM KÖNYVE

1. fejezetAz isteni Felség Assiria ellen

1 Ninive * terhe; az elkosi Náhum látásának könyve. [u'J\xf3n. 1,2.']

2 Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot* tartó az ő gyűlölői ellen. [u'2 M\xf3z. 20,5.']

3 Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és * lábainak pora a felhő. [u'\xc9sa. 19,1.']

4 Megfeddi a tengert * és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad. [u'J\xf3b 38,11.']

5 A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, * és a világ, és minden, a mi rajta él. [u'Hab. 3,6.']

6 Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, * és a kőszálak is szétporlanak tőle. [u'Jer. 7,20.']

7 Jó az Úr, * erősség a szorongatás idején, † és ő ismeri a benne bízókat. [u'Zsolt. 25,8. 119,68.'] ; [u'P\xe9ld. 18,10.']

8 De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, * és gyűlölőit setétség üldözi. [u'\xc9sa. 8,8.']

9 Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.

10 Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.

11 Belőled származott, a ki gonoszt koholt az Úr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.

12 Így szól az Úr: Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.

13 Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom.

14 Felőled pedig azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy.

15 Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. * Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a † semmirekellő; mindenestől kiirtatott. [u'\xc9sa. 52,7.'] ; [u'\xc1m\xf3s 9,15.']