MIKEÁS KÖNYVE

3. fejezetA világi és egyházi vezetők büntetése

1 És mondám én: Halljátok, kérlek, Jákób fejedelmei és Izráel házának vezérei: Nem a ti tisztetek-é tudni az ítéletet?!

2 Ti, kik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt! A kik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsokat!

3 A kik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akár csak a fazékba, és mint húst a tálba.

4 Kiáltanak majd az Úrhoz, de nem hallgatja meg őket; sőt elrejti akkor orczáját előlök, mivelhogy gonoszokká lettek cselekedeteik.

5 Így szól az Úr a próféták ellen, a kik elámítják az én népemet, a kik, ha van mit rágniok, * békességet hirdetnek, az ellen pedig, a ki nem vet valamit szájokba, hadat indítanak. [u'vers 11. r\xe9sz 2,11. Ez\xe9k. 13,19.']

6 Azért éjszaka szállrátok, hogy ne lássatok, és sötétség jőrátok, hogy ne jövendölhessetek, és a nap * lemegy a próféták felett, és elsötétül rajtok a nappal. [u'\xc9sa. 5,30. H\xf3s. 4,5. \xc1m\xf3s 8,8.9.']

7 És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jövendőmondók, és elfedik szájokat mindnyájan, mert nem lészen felelet Istentől.

8 Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy * hirdessem Jákóbnak az ő vétkét, és Izráelnek az ő bűnét. [u'\xc9sa. 58,1.']

Jeruzsálem elpusztulásának hirdetése

9 Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei és Izráel házának vezérei! a kik útáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok;

10 A kik vérrel építitek a * Siont, és Jeruzsálemet hamissággal! [u'Ez\xe9k. 22,27.']

11 Kiknekfejedelmei ajándékért ítélnek, * és papjaik jutalomért tanítanak, és prófétáik pénzért jövendölnek, † és mégis az Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy nincsen-é közöttünk az Úr?! Nem következik mi reánk veszedelem! [u'r\xe9sz 7,3.'] ; [u'Ez\xe9k. 13,19.']

12 Azért ti miattatok mezővé szántatik * a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegygyé. [u'Jer. 26,18.']