MALAKIÁS KÖNYVE

4. fejezet4. fejezet

1 Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyannálesz minden kevély és minden gonosztevő, minta pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.

2 És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.

3 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.

4 Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, * a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. [u'2 M\xf3z. 20,1.']

5 Ímé, én elküldöm néktek * Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. [u'M\xe1t\xe9 11,7.10.14.']

6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.