JÓB KÖNYVE

16. fejezetJób negyedik védekezése: barátaitól meg nem értetve Istennek panaszolja nyomorúságát

1 Felele pedig Jób, és monda:

2 Efféle dolgokat sokat hallottam. Nyomorult vigasztalók vagytok * ti mindnyájan! [u'r\xe9sz 13,4.']

3 Vége lesz-é már a szeles beszédeknek, * avagy mi ingerel téged, hogy ígyfelelsz? [u'r\xe9sz 15,4. 5,16.']

4 Én is szólhatnék úgy mint ti, csak volna a ti lelketek az én lelkem helyén! Szavakat fonhatnék össze ellenetek; csóválhatnám * miattatok a fejemet; [u'vers 20.']

5 Erősíthetnélek titeket csaka szájammal és ajakim mozgása kevesbítené fájdalmatokat.

6 Ha szólnék is, nem kevesbbednék a keserűségem; ha veszteglek is: micsoda távozik el tőlem?

7 Most pedig már fáraszt engemet. Elpusztítád egész házam * népét. [u'r\xe9sz 1,19.']

8 Hogy összenyomtál * engem, ez bizonyság lett; felkelt ellenem az én ösztövérségem is, szemtől-szembe bizonyít ellenem. [u'r\xe9sz 2,7.8. 7,5.']

9 Haragja széttépett és üldöz engem. Fogait csikorgatta rám, ellenségemként villogtatja * felém tekintetét. [u'r\xe9sz 30,21. Siral. 2,5.']

10 Feltátották ellenem szájokat, gyalázatosan arczul csapdostak engem, összecsődültek ellenem.

11 Adott engem az Isten az álnoknak, és a gonoszok kezébe * ejte engemet. [u'r\xe9sz 2,6.']

12 Csendességben valék, de szétszaggata engem; nyakszirten ragadott és szétzúzott engem, czéltáblává tűzött ki magának.

13 Körülvettek az ő íjászai; * veséimet meghasítja és nem kimél; epémet a földre kiontja. [u'r\xe9sz 7,5. 14,15.']

14 Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős.

15 Zsák-ruhát varrék az én * fekélyesbőrömre, és a porba † fúrtam be az én szarvamat. [u'r\xe9sz 2,8. 11,13.'] ; [u'r\xe9sz 7,5.']

16 Orczám a sírástól kivörösödött, szempilláimra * a halál árnyéka szállt; [u'r\xe9sz 17,6.']

17 Noha erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom tiszta.

18 Oh föld, az én véremet el ne takard, és ne legyen hely az én kiáltásom számára!

19 Még most is ímé az égben * van az én bizonyságom, és az én tanuim a magasságban! [u'r\xe9sz 2,3. 10,7.']

20 Csúfolóim * a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem, [u'vers 4. r\xe9sz 6,15. 17,1.']

21 Hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az ember fiának az ő felebarátjával való dolgát.

22 Mert a kiszabott esztendők * letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. [u'r\xe9sz 9,25.']

23 Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.